ตัดสูท แก้ไขสูท
Tailoring & Alterations

ด้วยประสบการณ์การตัดสูทกว่า 3 รุ่น ใช้เวลากว่า 83 ปี เราตัดสูท แก้ไขสูทตามลักษณะรูปร่างของแต่ละคน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนั้น คุณยังได้ถ่ายแบบฟรีที่สตูดิโอของเราอีกด้วย

We run tailor business for 3 generatioins until now with over 83 years experience, we make suit with alteration services for each body types.

 

ลูกค้าอันทรงคุณค่า
Our Valuable Clients

 • อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส ฌัก ชีรัก
 • President of France, Jacques Chirac
 • เอกอัครฑูตประเทศฝรั่งเศส, กิล การาชอน
 • Ambassade de France, Gilles Garachon
 • เอกอัครราชฑูตประเทศฮังการี, ปีเตอร์ จาคอป
 • Ambassador of Hungary, Peter Jakab
 • เอกอัครราชฑูตประเทศออสเตรีย, อีวา ฮาเกอร์
 • Austrian Ambassador, EVA HAGER


ราคาตัดสูท
Tailoring Prices

 • 7000-9000 Baht/Suit
 • 5000-6000 Baht/Jacket
 • 2000-3000 Baht/Trouser
 • 2000-3000 Baht/Vest
 • 2000-3000 Baht/Skirt
 • 1500-2000 Baht/Shirt

ราคาค่าแรง
Workmanship Prices

 • 6000 Baht/Suit
 • 4400 Baht/Jacket
 • 1600 Baht/Trouser
 • 1600 Baht/Vest
 • 1600 Baht/Skirt
 • 1200 Baht/Shirt

ราคาแก้สูท
Alteration Prices

 • 500-950 Baht/Shorten Sleeves
 • 500-950 Baht/Shorten Shoulder
 • 500-950 Baht/Shorten Length
 • 500 Baht/Take in or Take out
 • 2000-3000 Baht/Change Lining